Köszöntő


Szeretettel köszöntjük Önt honlapunkon!

Manapság a Világháló rengetegében kutatva sokan és sokfélét keresnek. Egyesek a pénzt, a karriert, a sikert; mások életük párját, a boldogságot; s vannak, akik a hosszú és egészséges élet titkát, vagy épp az ezotéria rejtelmeit kutatják. Mi sajnos egyikkel sem szolgálhatunk, csupán az építési–műszaki területen (főként a talajmechanika, geotechnika tárgykörében) szerzett szakértelmünket és segítőkész munkánkat ajánlhatjuk fel, ha arra igényt tart.

A különböző menüpontok alatt olvasható információk alapján megismerkedhet munkavégzésünk stílusával és alapelveivel, bepillanthat cégünk tevékenységébe, s ha úgy dönt, akár azonnal fel is veheti velünk a kapcsolatot.

Őszintén reméljük, hogy honlapunkat böngészve elnyerjük tetszését és olyan hasznos információkkal is szolgálhatunk, melyek segíteni fogják cégünk tevékenységi körébe tartozó aktuális problémáinak megoldásában!

A további eredményes együttműködés reményében üdvözlik Önt a PRAXIS Kft. munkatársai!

Cégfilozófia


Az építőmérnökség gyakorlata az Ember építő tevékenységének legkomplexebb része. Az építészet karakteresen meghatározza az épített környeztünk esztétikai értékét, biztosítja épületeink funkcionális igényeinkkel szembeni elvárásainak teljesülését. Ám az építményeink tág értelemben vett együttesének harmonizáló létrehozásához, működéséhez, fenntartásához, a települési környezet infrastruktúrájának megteremtéséhez, településeken belüli és kívüli működtetéséhez az építőmérnök alkotó, teremtő munkája nélkülözhetetlen. Ezért az építőmérnöki munka a helykiválasztástól a tervezésen és megvalósításon át egészen az üzembehelyezésig, és azt követően is végigkíséri építményeink életciklusát. E folyamatban szerepet vállalni mindig örömmel tölt el minket. S bár az egészet többé-kevésbé átlátjuk, szakmánk specializálódása miatt csak a választott szakterületeinken tudunk részt venni benne. Így elsősorban a folyamat kezdeti lépéseiben nyújtunk segítséget Partnereinknek az ingatlanok kiválasztásában és értékelésében; a kiválasztott építési ingatlan talajmechanikai, geotechnikai, geohidrológiai és környezeti állapotának vizsgálatában; a geodéziai munkákban; az egyedi szennyvíz és csapadékvíz kezelési megoldások megtalálásában; s természetesen a talajkörnyezettel kapcsolatos szerkezetek tervezésében és vizsgálatában. Mindezekkel szorosan kapcsolódunk a társtervezők munkájához, a településtervezési projektekhez és az ingatlantulajdonosok beruházási elképzeléseinek megvalósításához.

Közismert mondás, hogy a jót könnyű megszokni. Régi megbízóink is azért járnak vissza hozzánk, mert tőlünk mindig korrekt, udvarias, körültekintő és lelkiismeretes szolgáltatást kapnak. A mai profitorientált, sok tekintetben értékvesztett világban nálunk a munkamorál még mindig a hagyományos „békeidőket” idézi, ahol az adott szónak és a kézfogásnak is súlya van. A munkák során teljes körű tájékoztatást adunk, s nem csak az előnyökről beszélünk, de a hátrányokat sem tagadjuk. Feladataink megoldásában a gyakorlatban már jól bevált hagyományos módszerek mellett az új tervezési és kivitelezési eljárásokat is alkalmazzuk.

Alapelvünk, hogy munkánkat csak jól, vagy rosszul végezhetjük, s ami e kettő között van, az mind szemfényvesztés, puszta magyarázkodás. Amit adunk: a lehető legjobb minőségű munka, a lehető legrövidebb határidőn belül, a lehető legolcsóbban. Amit kérünk: annak az alapvető közgazdasági szabálynak az elfogadása, hogy az előbbi háromból mindig csak valamelyik kettő valósítható meg, a harmadik kárára.

Cégünk több évtizedes folyamatos és eredményes működése igazolja piaci magatartásunk helyességét.

Cégtörténet


Cégünk jogelődje a Praxis Építőipari Tervező és Szaktanácsadó Gazdasági Munkaközösség 1982. február 18-án kapott cégbejegyzést. Alapító tagjai között elsősorban az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola oktatói voltak, akik Dr. Szandtner Gábor és Kecskés Gábor kezdeményezésére létrehozták gazdasági munkaközösséget, hogy a teljes építőipari ágazatra kiterjedő tervezési, szaktanácsadási, szakértői munkával segítsék kiterjedt partneri körüket.

A GMK sikereit és magas szakmai színvonalon végzett munkáját – a folyamatosan visszatérő ügyfeleink bizalmán túl – a Vállalkozók Országos Szövetsége az 1988. évben a „Kiváló Kisvállalkozás” cím adományozásával ismerte el.

A Cég 1991. október 16. óta jogutódlással Praxis Építőipari Mérnökiroda Kft. néven végzi a munkáját. Tulajdonosi köre az évtizedek folyamán megváltozott, de a Praxis GMK alapító tagja, Kecskés Gábor ma is egyik tulajdonosa és aktív dolgozója a Praxis Kft.-nek.

Szoboszlai Béla 2000. óta végzi geotechnikusi munkáját a Praxis-ban, míg Csizmazia Bernadett 2003. óta aktív tagja a csapatnak.

Tatár Zsolt geotechnikus építőmérnökként elsősorban a terepi és a laboratóriumi munkák magas színvonalú teljesítéséért felelős.

Cégünk 2008.-tól az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint működik, amelyet a TÜV NORD Magyarország Szolgáltató Kft. igazolt. Tevékenységünket azóta is az akkor kidolgozott alapelvek és munkarend, valamint szigorú ellenőrzés mellett, a Belső Működési Szabályzat szerint folytatjuk, mely kielégíti az MSZ EN ISO 9001:2001 követelményeit.

Stabil partnerek nélkül feladatainkat nem tudnánk elvégezni, ezért állandó partnerekkel dolgozunk valamennyi olyan részfeladat megoldásában, amelyet célszerűségi okokból társvállalkozókkal együtt végzünk.

Tevékenységeink


Az elmúlt évtizedek során a mérnökirodai feladatok racionalizálása eredményeképpen mára szűkebb szakterületet ölel fel vállalkozásunk. Portfoliónkban ma már hangsúlyosabb a geotechnikai munkák megjelenése, de a környezetvédelmi és a hidrológiai, geohidrológiai jellegű, valamint az egyedi – elsősorban a házi – biológiai-szennyvízkezelési technológiák telepítési és tervezési, szakértési munkáit is gyakran beillesztjük a komplex munkáinkba. A feladataink elvégzéséhez szükséges kisebb geodéziai munkákat is elvégezzük.

Fő profilunk a mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás:
 • az építésföldtani és geodéziai tervezési térképek készítése, valamint az egyéb építőipari és a klasszikus geodéziai munkák elvégzése
 • a talajmechanikai, geotechnikai célú fúrások, szondázási vizsgálatok elvégzése és talajmintavétel
 • a geotechnikai tervezési, ellenőrzési és szakértői feladatok megoldása
 • a vízügyi szakértői feladatok megoldása
 • a víz és csatorna közműhálózatok felmérése, tervezése és állapotvizsgálata
 • a környezetvédelmi vizsgálatok és felülvizsgálatok, valamint a vízminőségvédelmi és a kárelhárítási tervek készítése
A fentieken kívül vállaljuk még:
 • a műszaki érdekképviselet ellátását és a műszaki ellenőrzést
 • az ingatlanok forgalmi értékbecslését és a vagyonértékelési feladatok elvégzését
 • az egyéb műszaki–mérnöki szakmai és tudományos tevékenységet
 • az egyéb természettudományos és műszaki kutatási, fejlesztési feladatokat
Az egyéb szakterületeken szerzett speciális tapasztalataink:
 • a földi és magasvezetésű darupályák magassági és vízszintes irányhibáinak bemérésben, korrekciójának kivitelezés-irányítási munkáiban
 • a közműgeotechnikai feladatok megoldásában
 • az épületek és rézsűk mozgásmérési munkáinak tervezésében, végrehajtásában és kiértékelésében

Munkatársaink


bernadett
Csizmazia Bernadett

építészmérnök, integritás tanácsadó, költségvetési ellenőr, igazgatás-szervező

gabor
Kecskés Gábor

ügyvezető, okl. településmérnök, építőmérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök, közműfenntartási szakmérnök, mérnöktanár, ingatlanforgalmi értékbecslő, MMK nyilv. szám: 01–2230
Jogosultságok:
GT - Geotechnikai tervezés
SZÉS8 - Geotechnikai szakértés
KÉ-HA - Hajózási építmények tervezése
KÉ-K - Közúti építmények tervezése
KÉ-L - Légiközlekedési építmények tervezése
KÉ-VA - Vasúti építmények tervezése
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés és egyéb célú csatornázás
SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás
MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése
ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése

bela
Szoboszlai Béla

építőmérnök, MMK nyilv. szám: 01–0042
Jogosultságok:
GT - Geotechnikai tervezés
SZÉS8 - Geotechnikai szakértés
T - Tartószerkezeti tervezés

zsolt
Tatár Zsolt

építőmérnök, geotechnikai mérnök munkatárs, akkreditált geotechnikai feltárásvezető, vízkút-fúró mester

Referenciák


Cégünk működése során tevékenységeink és kompetenciáink körén belül, az ország több száz pontján eddig több mint 1500 megbízást teljesítettünk. Ennek során feladatainkat képezte a különböző funkciójú épületek, építmények, infrastrukturális létesítmények és egyéb műtárgyak tervezésével, kárvizsgálatával és műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tervezési, szakvéleményezési és szakértési, illetve szaktanácsadási feladatok a talajmechanika, geotechnika teljes tárgykörében, valamint a mérnökgeológia, a hidrogeológia, a geofizika és a környezetvédelem geotechnikához kapcsolódó területein.

Munkánkat a Megrendelőink teljes megelégedettsége mellett és műszaki, etikai kifogás nélkül végeztük, melyeket – a teljesség igénye nélkül – az alábbi rövid felsorolás mutatja be.

Publikációk, oktatás


Kecskés Gábor
Az eddigi publikációk felsorolása a www.mtmt.hu felületén olvashatók. Ezen kívül:
 • több mint 30 szakmai rendezvény előadása
 • Mesteriskolai oktatás előadásai
 • több mint harminc év egyetemi oktatói gyakorlat és tapasztalat a geotechnika teljes tárgykörében

Szoboszlai Béla
 • Talajmechanikai problémák a házépítésben
  10 részes szakmai-ismeretterjesztő cikksorozat (CSALÁDI HÁZ folyóirat, Budapest, 1997–1999. között)
 • Káresetek és kórképek a geotechnikában
  szakmai előadás (KTE Geotechnikai Tagozat, Budapest, 2003.)
 • Építési hibák A-tól Z-ig
  kézikönyv 4.5. fejezete társszerzője (VERLAG DASHÖFER kiadó, Budapest, 2009.)
 • Talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatok végrehajtása és kiértékelése
  számítógépes programcsomag készítése a SZIE–YMÉK Geotechnikai Laboratóriuma részére (Budapest, 2010.)
 • Geotechnikai sajátosságok egy nagy átmérőjű földalatti vezetéképítés előkészítő munkáinál
  szakmai előadás (GEOTECHNIKA–2012 konferencia, Ráckeve, 2012.)
 • Geotechnikai–Építésföldtani útmutató
  szakkönyv társszerzője (TERC és SZIE–YMÉK, Budapest, 2015.)
 • Bevezetés a geotechnikába. Általános ismeretek
  egyetemi tankönyv társszerzője (DE Műszaki Kar, Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék, Debrecen, 2018/2019.)

Partnereink


Munkánk során a következőkben felsorolt partnereinkkel tartunk szoros, napi kapcsolatot:

Dokumentumok


PRAXIS Építőipari Mérnökiroda Kft. adatkezelési szabályzata.

Hírek, újdonságok


A közelmúltban általunk készített szakmai kiadvány (TERC, Budapest, 2015) címlapja és rövid tartalmi ismertetője:

cimlap
tartalom

Kapcsolatfelvétel


A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező
Töltse ki ezt a mezőt!
Töltse ki ezt a mezőt!
Valós e-mail cím szükséges!
Töltse ki ezt a mezőt!
Töltse ki ezt a mezőt!
Adatvédelmi tájékoztatót el kell fogadni!
© PRAXIS Építőipari Mérnökiroda Kft. | H-1124 Budapest, Zólyomi lépcső 19.
+36-1-319–6804 vagy +36-1-229–3368 | praxisiroda@gmail.com vagy szobela@gmail.com
Cégjegyzékszám: 01–09–079997 | Adószám: 10639858–2–43 | Bankszámla száma: 11714006–20268077
Az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint szabályozott minőségbiztosítási rendszerben működő szervezet.